MODEL

モデル人材

 1. ホーム
 2. モデル人材
ロールモデル人材インタビュー
林 秀幸 さん
HIDEYUKI HAYASHI
林 秀幸

海外事業部 課長
入社14年目

経歴

 • 2010年4月 入社
 • 2010年4月 国内営業職で配属
 • 2011年3月 海外営業職で配属
 • 2016年6月 海外営業 主任
 • 2019年10月 海外営業 係長
 • 2022年10月 海外営業 課長
ロールモデル人材インタビュー
神谷 朱美 さん
AKEMI KAMIYA
神谷 朱美

顧客ソリューション部 課長
入社19年目

経歴

 • 2005年4月 入社
 • 2005年4月 本社顧客で配属
 • 2007年3月 本社顧客 主任補佐
 • 2012年6月 本社顧客 主任
 • 2016年10月 本社顧客 係長
 • 2019年10月 本社顧客 課長